2014

Sing to free a girl

Op zondag 15 juni 2014 organiseert Stichting Korenproms Haarlem haar eerste Sing to Free a Girl koorfestijn. In de Groenmarktkerk (Paterskerk) zullen vanaf 13.00 uur in totaal acht popkoren acte de présence geven. Koorbizniz is er bij. Alle opbrengsten komen ten goede aan Free a Girl.

Haarlem, juni 2014